kvura2

השאלת ציוד מהעירייה

עיריית אשדוד השיקה שירות לציבור התושבים: השאלת ציוד למשפחות אבלים בעת ה"שבעה".

השירות מקל במשהו על אותן משפחות אשר ביתן קטן מלהכיל את ציבור המנחמים ובעצם מתן השירות יש משום ניחומים והקלה.

לצורך העניין רכשה עיריית אשדוד סוכות אבלים, שולחנות, כסאות, מחמים, תנורי חימום, סידורי תפילה, תהילים, סט אדרא זוטא ופריטים משלימים.

 

הציוד מאוחסן במחסני העירייה וניתן להשאילו בהתאם לנוהל שקבעה העירייה.

 

כיצד משאילים?

נציג המשפחה האבלה יכול לפנות אל מר דוד אבו, מנהל מחסני העירייה ולהשאיל את הציוד הרלוונטי בהתאם לנוהל ההשאלה ולהפקדת צ'ק ביטחון.

הפריטים מושאלים לתקופת ה"שבעה" בלבד, תוך התחייבות לשמור על שלמותם.

המחסן הממוקם ברחוב העופרת 10 א.ת הקלה. הוא פתוח בין השעות 07:30-15:30.
כן ניתן לברר פרטים עם מר דוד אבו (נייד: 052-3684949 טלפון: 08-8564589).

קבורה השאלת ציוד השאלת ציוד מהערייה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר