kvura2

זמני קבלת קהל ומענה טלפוני ורכישת חלקה בבית העלמין

קבלת קהל: ימים א' – ה' בין השעות 12:30-08:15.

 

*לוויות דחופות בעדיפות קודמת.

מענה טלפוני:

בימים א' – ה' בין השעות 15:00-12:30. בטל: 08/8630639.

למקרים דחופים מעבר לשעות המשרד, יש לפנות לתורן לויות, שניר:

0544-888365

ר' אריה פור- 052-7149346.

רכישת חלקה בבית העלמין

 

תושב ישראל יהודי המבקש לרכוש בחייו חלקת קבר בבית עלמין הקרוב למקום מגוריו – ישלם את התעריף הבסיסי שנקבע בתוספות הראשונה והשנייה לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א – 1971 (התעריפים נקבעו לפי היישוב בו נמצא בית העלמין).

 

במקרה בו הרוכש מבקש לרכוש בחייו חלקת קבר בבית עלמין אשר לא נמצא ביישוב מגוריו – ישלם תעריף גבוה יותר מהתעריף הבסיסי.

 

החוק קובע גם כי תינתנה הנחות ברכישת חלקת קבר במכפלה ("קבורה זוגית"), בסנהדרין ("קבורה רוויה") וכן הנחה ברכישת חלקת קבר הסמוכה לחלקת הקבר בה קבור/ה בן/בת זוגו של הרוכש/ת (יש אפשרות להנחות מצטברות).

 

הנחת בן זוג לרוכש חלקה בחיים – תינתן עפ"י החוק רק אם החלקה נמצאת ביישוב מגוריו של הרוכש בלבד. ("הרוכש" – אדם שהחלקה שנרכשה מיועדת בשבילו. "ישוב מגוריו" – עפ"י קביעת המוסד לביטוח לאומי).

 

התעריפים בחלקות אלו נקבעים ע"י החברות לענייני קבורה בהתאם לנהלים ולהנחיות שלעניין.

 

תושב העיר זכאי להיקבר בבית העלמין המקומי ללא תשלום (לאחר פטירה).

 

המחירים כדלהלן נכון לשנת 2021

 

•Â Â   קבורה מחיים תושב אשדוד................................ 5,710 ש"ח
•Â Â   קבורה מחיים בן זוג לאחר פטירה....................... 4,570 ש"ח
•Â Â   קבורה מחיים מחוץ לעיר..................................... 6,850 ש"ח
•Â Â   חלקה חריגה לאחר פטירה................................... 25,000 ₪
•Â Â   קבר במכפלה ("קבורה זוגית")...............................
•Â Â   קבר לתושב חו"ל לאחר פטירה............................ 50,000 ש"ח
•Â Â   הובלה משדה התעופה לבית עלמין אשדוד.......... 2,000 ש"ח
•Â Â   תכריכין מיוחדים (פשתן)...................................... 220 ש"ח
•Â Â   קירור עבור יממה.................................................. 256 ₪

תמונת מפת בית העלמין אשדוד:

NPV CH VGKNHI

 

קבורה זמני פעילות וטלפונים

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר