kvura2

מידע נחוץ לאבלים

   מספר מאמרים  
# כותרת מאמר
1 יצירת מודעת אבל
2 הלכות ומנהגי אבלות
3 נוסח הקדיש - לפי עדות
4 תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
5 לוח קביעת מועדי אזכרות
6 כבודם של נפטרים
קבורה מידע נחוץ לאבלים

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר