kvura2

מידע נחוץ לאבלים

   מספר מאמרים  
# כותרת מאמר
1 הלכות ומנהגי אבלות
2 נוסח הקדיש - לפי עדות
3 תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
קבורה מידע נחוץ לאבלים

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר