kvura2
נפטר שהינו תושב העיר אשדוד לפחות בששה החודשים האחרונים שקדמו לפטירה מגיעה לו על פי חוק חלקה וטיפול בכלל צרכי הקבורה חינם.
קבורה תהליך ורישום נפטר תושב העיר

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר