tfilin

פרוייקט בדיקת תפילין ומזוזות חודש אלול , וכל השנה.

tfilinהמועצה הדתית אשדוד עורכת מבצע לבדיקת תפילין ומזוזות  לכל תושבי אשדוד מידי שנה בחודש אלול.

לשמחתנו מאז החילונו במבצע זה עלתה המודעות לבדיקת התפילין והמזוזות, כ"כ עלתה המודעות ברכישת תפילין ומזוזות כשרות ומהודרות ולא מכל הבא ליד ומכל פינת רחוב, והדבר בא לידי ביטוי ברף הבדיקות הנערכות מטעם המועצה הדתית מידי שנה, הנמצא כל העת בעלייה חיובית.

בשנה זו מאחר והדרישה מצד ציבור תושבי העיר גדלה הוחלט ע"י חברי המועצה לעבות את המבצע ולפרוס אותו על פני השנה כולה.

 
מצו"ב דף פרסום שפורסם בכל רחבי העיר לשנת תש"פ.

בו נערכות מידי שנה הבדיקות במשך כל החודש, כך גם מפורסם באתר המועצה הדתית.

על מנת להקל על המעוניינים לבדוק את התפילין המועצה מחזיקה גמ"ח של כמה זוגות תפילין שעברו בדיקה, ועם מסירת התפילין לבדיקה הם מקבלים תפילין  מהגמ"ח.
 
בדיקת התפילין נערכת במכונים מוסמכים ובעלי תעודת כשרות ופיקוח של מורי הוראה המוסמכים לכך, הבדיקה כוללת: הגהה ידנית ע"י מגיה מוסמך, הגהת מחשב, בדיקת הבתים ובדיקת הרצועות.

עלות הבדיקה סך 100 שח' בלבד לכל זוג תפילין (מחיר מסובסד).

בדיקת המזוזות ללא תשלום כלל.

 

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר