tfilin

מבצע בדיקת תפילין ומזוזות לשנת תש"פ

תושבים יקרים !

שמחים אנו להביא לידיעת הציבור, כי המועצה הדתית נענתה לבקשת רבים והחליטה לפרוס את מבצע בדיקת תפילין ומזוזות על פני כל השנה בימים ובתאריכים

כדלהלן: החל מתאריך כד' אב תשע"ט עד ערב ראש השנה תש"פ 


1.בימים  שני, שלישי. ו' – ז'  חשוון  תש"פ (5 -4  נובמבר 2019)
2. בימים  שני, שלישי. ד' – ה' כסלו תש"פ  (3 - 2 דצמבר 2019 )
3.בימים  שני, שלישי. ב' – ג' טבת תש"פ   (31 - 30 דצמבר 2019)
4. בימים  שני, שלישי. א' – ב'  שבט תש"פ   (28 - 27 ינואר 2020)
5. בימים  שני, שלישי. ו' – ז' אדר  תש"פ   (3 - 2 מרץ 2020)
6.    בימים  שני, שלישי ג' – ד' אייר תש"פ  (28 - 27 אפריל 2020)
7.    בימים  שני, שלישי ב' – ג'  סיון תש"פ   (26 - 25  מאי  2020)
8.    בימים  שני, שלישי  ז' - ח' תמוז  תש"פ  (30 - 29 יוני 2020).

11. מיום כו' אב ועד ערב ראש השנה תשפ"א.

 

מיום כד' אב ועד ערב ראש השנה תשע"ט הבעל"ט ולברכה
קבלת תפילין ומזוזות לבדיקה תתקבל אך ורק בימים אלו בלבד.

המבצע כולל פתיחת התפילין בדיקה וסגירה בעלות כוללת של 100 ש"ח מחיר מסובסד.

מזוזות בדיקה מסובסדת וללא תשלום כלל.

את התפילין והמזוזות ניתן למסור במשרדי המועצה הדתית אצל הרב חיים בן חמו קומה ג' בין השעות  12:00 - 9:00

תיקונים נוספים שידרשו יבוצעו בתיאום מראש עפ"י מחירון מוזל אותו ניתן לקבל במועצה הדתית.

יש לציין כי הבדיקה מתבצעת במכון העומד תחת פיקוח והשגחה.

אין חובה להזמין מהמכון הבודק פרשיות או תפילין חדשות במקרה של פסילת התפילין.

התפילין והמזוזות יוחזרו מקסימום תוך חמישה ימי עבודה מיום מסירתם

יו"ר המועצה הדתית - הרב עובדיה דהן

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר