tfilin

מבצע בדיקת תפילין ומזוזות לשנת תשפ"ב

תושבים יקרים !

שמחים אנו להביא לידיעת הציבור, כי המועצה הדתית נענתה לבקשת רבים והחליטה לפרוס את מבצע בדיקת תפילין ומזוזות על פני כל השנה בימים ובתאריכים

כדלהלן: החל מתאריך כג' אב תשפ"א עד ערב ראש השנה תשפ"ב 


1.בימים  שני, שלישי. ה' – ו'  חשוון  תשפ"ב (11 - 12 אוקטובר 2021)
2. בימים  שני, שלישי. ד' – ה' כסלו תשפ"ב  (9 - 8 אוקטובר 2021)
3.בימים  שני, שלישי. ב' – ג' טבת תשפ"ב   (7
- 6 דצמבר 2021)
4. בימים  שני, שלישי. א' – ב'  שבט תשפ"ב   (3 -4 ינואר 2022)
5. בימים  שני, שלישי. ו' – ז' אדר א' תשפ"ב   (8 - 7 פברואר 2022
)
6.    בימים  שני, שלישי ד' – ה' אדר ב' תשפ"ב  (7 - 8 מרץ 2022 )
7.    בימים  שני, שלישי ג' – ד'  ניסן תשפ"ב   (5 - 4 אפריל 2022)
8.    בימים  שני, שלישי  א' - ב' אייר  תשפ"ב  (3 - 2 מאי 2022).

9. בימים שני, שלישי ז' - ח' סיון תשפ"ב (7 - 6 יוני 2022)

10. בימים שני שלישי ה' - ו' תמוז תשפ"ב (5 - 4 יולי 2022)

11. מיום כו' אב ועד ערב ראש השנה תשפ"ג.

 

מיום כד' אב ועד ערב ראש השנה תשע"ט הבעל"ט ולברכה
קבלת תפילין ומזוזות לבדיקה תתקבל אך ורק בימים אלו בלבד.

המבצע כולל פתיחת התפילין בדיקה וסגירה בעלות כוללת של 100 ש"ח מחיר מסובסד.

מזוזות בדיקה מסובסדת וללא תשלום כלל.

את התפילין והמזוזות ניתן למסור במשרדי המועצה הדתית אצל הרב חיים בן חמו קומה ג' בין השעות  12:00 - 9:00

תיקונים נוספים שידרשו יבוצעו בתיאום מראש עפ"י מחירון מוזל אותו ניתן לקבל במועצה הדתית.

יש לציין כי הבדיקה מתבצעת במכון העומד תחת פיקוח והשגחה.

אין חובה להזמין מהמכון הבודק פרשיות או תפילין חדשות במקרה של פסילת התפילין.

התפילין והמזוזות יוחזרו מקסימום תוך חמישה ימי עבודה מיום מסירתם

יו"ר המועצה הדתית - הרב עובדיה דהן

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר