barmizva

עזרה וסיוע ברכישת סט לבר מצווה

  • המועצה הדתית אשדוד מסייעת לתלמידים אשר הגיעו לגיל מצוות, ממשפחות מעוטות יכולת אשר אין ידם משגת לרכוש סט טלית ותפילין לבנם, המועצה מחלקת כ-60 סטים כאלה מידי שנה.

 

  • מצו"ב דוגמא לטופס בקשה.

 

 

  • יש לציין שערכת בר המצווה כוללת: טלית מס' 50. תפילין פשוט מהודר, שקיות קטיפה, שקית ניילון שקוף, כיפה, סידור, ותהילים.

 

  • התפילין כתובות על קלף שליל, ועוברים הגה ידנית וכן הגהת מחשב, הפרשיות נכתבות ע"י סופר ירא שמים ונרכשות ממכון שיש לו השגחה במשך כל השנה כולה.

 

  • המשפחות נדרשות להשתתף בהשתתפות סמלית בממוצע של סך כ-400 ש"ח בלבד.

 

  • ערכה זו ניתנת לאחר בדיקה קפדנית של הפונה, ומתנאי היסוד למשפחות המוכרות במחלקת הרווחה בצירוף המלצה ממחלקת הרווחה בעיר.

 

  • במסגרת מבצע זה המועצה דואגת ללמד את התלמידים שאין להם מי שידריך אותם לקראת בר המצווה, במושגי יסוד ביהדות, הנחת תפילין, קריאה בתורה הכנת דרשת בר מצוה וכו'.

 

  • פעילות זו מתקיימת במשך כל השנה ע"י רכז תרבות תורנית שבמועצה הדתית.
תרבות תורנית בר מצווה עזרה וסיוע ברכישת סט לבר מצווה

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר