hagim

סוכות הוראה

  • המועצה הדתית מעמידה מורי הוראה בסוכות הוראה אותם היא מקימה בשווקים  מרכזיים בהם נמכרים ארבעת המינים החל ממוצאי יום הכיפורים ועד לערב חג הסוכות.

 

  • כמות מורה ההוראה לכל סוכה מותאמת לפי כמות הפונים, כך שבזמני לחץ כמות מורה ההוראה עולה, (כדוגמא: באזור ז' אנו מעמידים בשעות לחץ 8 מורה הוראה בו זמנית)  וזאת על מנת שיתנו מענה הלכתי במהירות ובצורה מכובדת.

 

תרבות תורנית חגי תשרי

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר