hagim

סוכות הוראה

  • המועצה הדתית מעמידה מורי הוראה בסוכות הוראה אותם היא מקימה בשווקים  מרכזיים בהם נמכרים ארבעת המינים החל ממוצאי יום הכיפורים ועד לערב חג הסוכות.

 

  • כמות מורה ההוראה לכל סוכה מותאמת לפי כמות הפונים, כך שבזמני לחץ כמות מורה ההוראה עולה, (כדוגמא: באזור ז' אנו מעמידים בשעות לחץ 8 מורה הוראה בו זמנית)  וזאת על מנת שיתנו מענה הלכתי במהירות ובצורה מכובדת.

 

 

  • המועצה מעמידה ב- 3  שווקים בעיר סוכות הוראה ברובעים (ב' ג' ז').

 

  • על מיקום השווקים ועל פעילות סוכות ההוראה המועצה מוציאה מינשר לציבור תושבי אשדוד, וכן מודעות בעיתונים הפנימיים.

 

  • המועצה בונה סוכות ומציידת אותם באביזרי עזר למורה ההוראה בכל המקומות הנ"ל החל מתאורה אישית לכל מורה הוראה, מגדלות, מאווררים וכו'.

 

  • תושבי העיר כבר הורגלו שלא לקנות ארבעת המינים לפני שמקבלים את חוודת דעתם של מורה ההוראה, כ"כ יש לציין שמוכרי ארבעת המינים מקבלים כל פסק הלכה שמורה ההוראה פוסקים.

 

  • שווקי ארבעת המינים באשדוד הפכו למוקד משיכה מכל אזור הדרום בשל עובדה זו.

 

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר