pessach

מכירת חמץ

ישנם שני איסור בתורה הקשורים לחמץ.
האחד איסור "בל יראה" שלא יהיה נראה בביתו של אדם חמץ.
השני "בל ימצא" שלא יהיה בנמצא ברשותו, חמץ השייך לו.

אך קיימת בעיה קשה בגלל כך והיא: כלי בישול עם חמץ. כל כלי שמבשלים בו, נכנסים בדפנותיו שיירי חמץ ואז ישנה בעיה להחזיק כלים אלו בבית כשהם שייכים לבעל הבית.
אי לכך הפתרון הוא: "מכירת חמץ" מוכרים את כל החמץ כולל המקום שבו הוא נמצא לאדם שאינו יהודי, ובכך החמץ אינו שלי ואינו ברשותי.

מכירת חמץ ע''י המועצה הדתית

מכירת החמץ נעשית במשרדי הרבנות והמועצה הדתית, החל מיום ראשון ט' בניסן תשע"ב עד ערב החג ניתן למכור את החמץ במשרדי המועצה הדתית רחוב הניירטה סולד 2 רובע ב'.

כמו"כ נציגי הרבנות ימצאו בקניונים, ברשתות השיווק, לשים לב: מכירת חמץ רק לנציגים מורשים שקיבלו הרשאות מטעם הרבנות או רבנים מורשים.

מכירת חמץ לגוי ע''י הרבנים הראשיים במועצה הדתית

מעמד מכירת החמץ המתקיים במסורת של שנים במועצה הדתית בערב חג הפסח יתקיים גם השנה בע"ה ביום שני יד' בניסן תשע"ב בשעה 10:30 בבוקר, במעמד הרבנים הראשיים של העיר, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, רבני שכונות, רבנים, ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, מפקד המשטרה, קב"ט העיר וזאת בשביל להסדיר את עירובי חַצרות העיר לכל השנה.

יצויין כי יום קודם לכן ביום ראשון תתקיים בצהריים 'מכירת יג' לאלו שנוסעים מחוץ לעיר לכל ימי הפסח ולא עושים בדיקת חמץ בביתם בליל יד'.

hametzrabanim_mechira

 

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר