pessach

קמחא דפסחא

מידי שנה עם התקרב חג הפסח בו הצרכים וההוצאות רבות, ומשפחות רבות מתקשות לחוג את החג כאשר מצרכים בסיסיים חסרים להם, המועצה הדתית מסייעת לאלפי משפחות בכל רחבי העיר, כאשר המועצה הדתית מחלקת סל מצרכי מזון לכל משפחה ברוכת ילדים או מעוטת יכולת הפונה ומבקשת עזרה, כמו כן משפחות רבות מקבלות תווי קנייה כאשר העלות הכוללת מגיעה קרוב  למיליון שקל.

המועצה מפרסמת על תאריכי רישום מסודרים ע"מ שלא תהיינה כפילות.

המועצה מקלידה את תוכנה מיוחדת את כל הפונים.

רשימת הפונים הינה חסויה ושמות הפונים שמורים במערכת.

המועצה מפרסמת תאריכי חלוקה, מקומות חלוקה, ושעות חלוקה.

על מנת להקל על הפונים המועצה פורסת את מקומות החלוקה בכמה מוקדים ברחבי העיר.

 

 

 

 

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר