sidurim

חלוקת סידורים לכיתה א'

  • המועצה הדתית אשדוד מחלקת מידי שנה בשנה סידורים מיוחדים לכל תלמידי כיתות א' בעיר לבנים ולבנות.
  • מדובר בסידורים מיוחדים עם אותיות גדולות.
  • סידורים אחידים לכל בתי הספר.
  • כ"כ סידורים אחידים לכל תלמודי התורה.
  • הסידורים מחולקים ללא תשלום ונערכת בכל בית ספר ובכל תלמוד תורה מסיבת סידור.
  • חלוקת הסידורים מאפשרת לכל תלמיד להכיר את סידור התפילה.
  • כמות הסידורים המחולקים כ- 3000 סידור.
  • מבצע זה מתקיים זה שנים רבות ונהנים ממנו כל תושבי העיר.

 

 

 

 

 

תרבות תורנית חלוקת סידורים לכיתות א'

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר