lag

חלוקת כרטיסי נסיעה למירון

מאז כניסתו של יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן שליט"א שידרגה המועצה הדתית בהחלטתו את מערך הנסיעות להילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, בכך שהיא מסבסדת משמעותית את עלות הנסיעה למירון בליל ויום ל"ג בעומר.
הסבסוד נעשה בצורת חלוקת שוברי הנחה למסירה במוקדי קניית כרטיסי הנסיעה של חברת 'אגד' הפזורים במספר מקומות בעיר.

ימי חלוקת השוברים ומחירי הנסיעה לאחר ההוזלה יפורסמו בסמוך לל"ג בעומר.

לפניכם דוגמת כרטיס:

moatsa-1.jpg1

 

moatsa-2.jpg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרבות תורנית ל"ג בעומר חלוקת כרטיסי נסיעה למירון

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר