prasim

הקמת קרן פרסים

  • מתוך הבעת הוקרה והנצחה לשניים ממנהיגיה של העיר אשדוד הרה"ג ישראל אליזרע זצ"ל ששימש כיובל שנים כרבה הראשי של העיר.

 

והרה"ג סעדיה אריבי זצ"ל ששימש כ- 35 שנים כרב שכונה ורב           מחלקת הנישואין.

 

  • ועל מנת להמריץ ולעודד את העוסקים במלאכת הכתיבה לכתוב ולהוציא לאור את פרי עיתם.

 

  • הקימה המועצה הדתית "קרן פרסים" כהנצחה וזיכרון לרבנים הנ"ל.

 

  • המועצה הדתית בחרה נושאים הקשורים למפעל חיי הרבנים זצ"ל שעליהם יכתבו המאמרים והם: מקוואות, כשרות, ושבת.

 

  • בסיום המבצע המועצה הוציאה ספר מהודר מהמאמרים המובחרים, ובאירוע מסכם שנערך באולמי "בניסטל" בהשתתפות רבני העיר שליט"א, אדמו"רים, ראשי כוללים וכותבי החידושים אירוע מרשים ומהודר בו חולקו הפרסים ותעודות הוקרה והערכה לכותבים.

 

תרבות תורנית קרן פרסים

תגובות אחרונות

ask_m
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר