זמני היום - 2021 / 7 / 28 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:31
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:41
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:00
טלית ותפילין - 10.2° 05:04
הנץ החמה 05:53
קריאת שמע (מ"א) 08:44
קריאת שמע (הגר"א) 09:20
תפילת שחרית (מ"א) 10:05
תפילת שחרית (הגר"א) 10:29
חצות היום (הגר"א) 12:47
חצות היום (מ"א) 12:47
מנחה גדולה (הגר"א) 13:21
מנחה גדולה (מ"א) 13:27
מנחה קטנה (הגר"א) 16:48
מנחה קטנה (מ"א) 17:30
פלג המנחה (הגר"א) 18:14
פלג המנחה (מ"א) 19:11
זמן שקיעת החמה 19:41
צאת הכוכבים - 5.95° 20:07
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 20:13
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 20:15
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 20:22
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:53
שעה זמנית 69 דקות