זמני היום - 2021 / 10 / 20 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:35
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:36
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:59
טלית ותפילין - 10.2° 06:03
הנץ החמה 06:48
קריאת שמע (מ"א) 09:00
קריאת שמע (הגר"א) 09:36
תפילת שחרית (מ"א) 10:08
תפילת שחרית (הגר"א) 10:32
חצות היום (הגר"א) 12:25
חצות היום (מ"א) 12:25
מנחה גדולה (הגר"א) 12:53
מנחה גדולה (מ"א) 12:59
מנחה קטנה (הגר"א) 15:41
מנחה קטנה (מ"א) 16:23
פלג המנחה (הגר"א) 16:51
פלג המנחה (מ"א) 17:48
זמן שקיעת החמה 18:02
צאת הכוכבים - 5.95° 18:27
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:32
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:34
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:40
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 19:14
שעה זמנית 56 דקות