זמני היום - 2020 / 11 / 29 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:06
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:11
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:31
טלית ותפילין - 10.2° 05:35
הנץ החמה 06:23
קריאת שמע (מ"א) 08:20
קריאת שמע (הגר"א) 08:56
תפילת שחרית (מ"א) 09:23
תפילת שחרית (הגר"א) 09:47
חצות היום (הגר"א) 11:29
חצות היום (מ"א) 11:29
מנחה גדולה (הגר"א) 11:55
מנחה גדולה (מ"א) 12:01
מנחה קטנה (הגר"א) 14:28
מנחה קטנה (מ"א) 15:10
פלג המנחה (הגר"א) 15:32
פלג המנחה (מ"א) 16:29
זמן שקיעת החמה 16:36
צאת הכוכבים - 5.95° 17:02
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 17:08
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 17:10
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 17:16
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 17:48
שעה זמנית 51 דקות