זמני היום - 2022 / 10 / 5 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:25
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:25
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:49
טלית ותפילין - 10.2° 05:52
הנץ החמה 06:37
קריאת שמע (מ"א) 08:56
קריאת שמע (הגר"א) 09:32
תפילת שחרית (מ"א) 10:07
תפילת שחרית (הגר"א) 10:31
חצות היום (הגר"א) 12:28
חצות היום (מ"א) 12:28
מנחה גדולה (הגר"א) 12:57
מנחה גדולה (מ"א) 13:03
מנחה קטנה (הגר"א) 15:53
מנחה קטנה (מ"א) 16:35
פלג המנחה (הגר"א) 17:06
פלג המנחה (מ"א) 18:03
זמן שקיעת החמה 18:20
צאת הכוכבים - 5.95° 18:44
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:50
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:52
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:58
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 19:32
שעה זמנית 58 דקות