זמני היום - 2019 / 8 / 19 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:51
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:56
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:17
טלית ותפילין - 10.2° 05:21
הנץ החמה 06:08
קריאת שמע (מ"א) 08:50
קריאת שמע (הגר"א) 09:26
תפילת שחרית (מ"א) 10:08
תפילת שחרית (הגר"א) 10:32
חצות היום (הגר"א) 12:44
חצות היום (מ"א) 12:44
מנחה גדולה (הגר"א) 13:17
מנחה גדולה (מ"א) 13:23
מנחה קטנה (הגר"א) 16:35
מנחה קטנה (מ"א) 17:17
פלג המנחה (הגר"א) 17:57
פלג המנחה (מ"א) 18:54
זמן שקיעת החמה 19:20
צאת הכוכבים - 5.95° 19:45
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 19:51
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 19:53
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 20:00
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:32
שעה זמנית 66 דקות