זמני היום - 2019 / 4 / 25 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:43
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:48
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:09
טלית ותפילין - 10.2° 05:13
הנץ החמה 06:00
קריאת שמע (מ"א) 08:43
קריאת שמע (הגר"א) 09:19
תפילת שחרית (מ"א) 10:01
תפילת שחרית (הגר"א) 10:25
חצות היום (הגר"א) 12:38
חצות היום (מ"א) 12:38
מנחה גדולה (הגר"א) 13:11
מנחה גדולה (מ"א) 13:17
מנחה קטנה (הגר"א) 16:30
מנחה קטנה (מ"א) 17:12
פלג המנחה (הגר"א) 17:53
פלג המנחה (מ"א) 18:50
זמן שקיעת החמה 19:17
צאת הכוכבים - 5.95° 19:42
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 19:48
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 19:50
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 19:56
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:29
שעה זמנית 66 דקות