זמני היום - 2020 / 4 / 8 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:05
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:07
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:30
טלית ותפילין - 10.2° 05:34
הנץ החמה 06:19
קריאת שמע (מ"א) 08:54
קריאת שמע (הגר"א) 09:30
תפילת שחרית (מ"א) 10:10
תפילת שחרית (הגר"א) 10:34
חצות היום (הגר"א) 12:42
חצות היום (מ"א) 12:42
מנחה גדולה (הגר"א) 13:14
מנחה גדולה (מ"א) 13:20
מנחה קטנה (הגר"א) 16:26
מנחה קטנה (מ"א) 17:08
פלג המנחה (הגר"א) 17:46
פלג המנחה (מ"א) 18:43
זמן שקיעת החמה 19:06
צאת הכוכבים - 5.95° 19:30
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 19:36
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 19:38
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 19:44
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:18
שעה זמנית 63 דקות