זמני היום - 2020 / 7 / 15 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:20
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:34
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 04:50
טלית ותפילין - 10.2° 04:55
הנץ החמה 05:46
קריאת שמע (מ"א) 08:40
קריאת שמע (הגר"א) 09:16
תפילת שחרית (מ"א) 10:02
תפילת שחרית (הגר"א) 10:26
חצות היום (הגר"א) 12:46
חצות היום (מ"א) 12:46
מנחה גדולה (הגר"א) 13:21
מנחה גדולה (מ"א) 13:27
מנחה קטנה (הגר"א) 16:51
מנחה קטנה (מ"א) 17:33
פלג המנחה (הגר"א) 18:19
פלג המנחה (מ"א) 19:16
זמן שקיעת החמה 19:47
צאת הכוכבים - 5.95° 20:15
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 20:21
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 20:23
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 20:30
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:59
שעה זמנית 70 דקות