זמני היום - 2020 / 9 / 29 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:22
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:22
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:46
טלית ותפילין - 10.2° 05:50
הנץ החמה 06:34
קריאת שמע (מ"א) 08:56
קריאת שמע (הגר"א) 09:32
תפילת שחרית (מ"א) 10:07
תפילת שחרית (הגר"א) 10:31
חצות היום (הגר"א) 12:30
חצות היום (מ"א) 12:30
מנחה גדולה (הגר"א) 13:00
מנחה גדולה (מ"א) 13:06
מנחה קטנה (הגר"א) 15:58
מנחה קטנה (מ"א) 16:40
פלג המנחה (הגר"א) 17:12
פלג המנחה (מ"א) 18:09
זמן שקיעת החמה 18:27
צאת הכוכבים - 5.95° 18:51
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:56
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:58
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 19:04
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 19:39
שעה זמנית 59 דקות