זמני היום - 2019 / 10 / 15 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:32
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:32
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:56
טלית ותפילין - 10.2° 05:59
הנץ החמה 06:44
קריאת שמע (מ"א) 08:59
קריאת שמע (הגר"א) 09:35
תפילת שחרית (מ"א) 10:08
תפילת שחרית (הגר"א) 10:32
חצות היום (הגר"א) 12:26
חצות היום (מ"א) 12:26
מנחה גדולה (הגר"א) 12:54
מנחה גדולה (מ"א) 13:00
מנחה קטנה (הגר"א) 15:45
מנחה קטנה (מ"א) 16:27
פלג המנחה (הגר"א) 16:56
פלג המנחה (מ"א) 17:53
זמן שקיעת החמה 18:08
צאת הכוכבים - 5.95° 18:32
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:38
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:40
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:46
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 19:20
שעה זמנית 57 דקות