זמני היום - 2019 / 2 / 22 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:04
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:04
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:28
טלית ותפילין - 10.2° 05:32
הנץ החמה 06:16
קריאת שמע (מ"א) 08:29
קריאת שמע (הגר"א) 09:05
תפילת שחרית (מ"א) 09:37
תפילת שחרית (הגר"א) 10:01
חצות היום (הגר"א) 11:54
חצות היום (מ"א) 11:54
מנחה גדולה (הגר"א) 12:22
מנחה גדולה (מ"א) 12:28
מנחה קטנה (הגר"א) 15:11
מנחה קטנה (מ"א) 15:53
פלג המנחה (הגר"א) 16:22
פלג המנחה (מ"א) 17:19
זמן שקיעת החמה 17:33
צאת הכוכבים - 5.95° 17:57
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:03
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:05
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:11
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 18:45
שעה זמנית 56 דקות