זמני היום - 2021 / 5 / 7 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:28
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:37
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 04:56
טלית ותפילין - 10.2° 05:00
הנץ החמה 05:49
קריאת שמע (מ"א) 08:37
קריאת שמע (הגר"א) 09:13
תפילת שחרית (מ"א) 09:57
תפילת שחרית (הגר"א) 10:21
חצות היום (הגר"א) 12:37
חצות היום (מ"א) 12:37
מנחה גדולה (הגר"א) 13:11
מנחה גדולה (מ"א) 13:17
מנחה קטנה (הגר"א) 16:35
מנחה קטנה (מ"א) 17:17
פלג המנחה (הגר"א) 18:00
פלג המנחה (מ"א) 18:57
זמן שקיעת החמה 19:25
צאת הכוכבים - 5.95° 19:51
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 19:57
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 19:59
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 20:06
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 20:37
שעה זמנית 68 דקות