זמני היום - 2022 / 1 / 27 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:22
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:25
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:47
טלית ותפילין - 10.2° 05:50
הנץ החמה 06:37
קריאת שמע (מ"א) 08:39
קריאת שמע (הגר"א) 09:15
תפילת שחרית (מ"א) 09:44
תפילת שחרית (הגר"א) 10:08
חצות היום (הגר"א) 11:53
חצות היום (מ"א) 11:53
מנחה גדולה (הגר"א) 12:19
מנחה גדולה (מ"א) 12:25
מנחה קטנה (הגר"א) 14:58
מנחה קטנה (מ"א) 15:40
פלג המנחה (הגר"א) 16:04
פלג המנחה (מ"א) 17:01
זמן שקיעת החמה 17:10
צאת הכוכבים - 5.95° 17:36
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 17:41
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 17:43
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 17:49
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 18:22
שעה זמנית 52 דקות