זמני היום - 2018 / 12 / 17 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:18
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:23
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:43
טלית ותפילין - 10.2° 05:47
הנץ החמה 06:35
קריאת שמע (מ"א) 08:30
קריאת שמע (הגר"א) 09:06
תפילת שחרית (מ"א) 09:32
תפילת שחרית (הגר"א) 09:56
חצות היום (הגר"א) 11:37
חצות היום (מ"א) 11:37
מנחה גדולה (הגר"א) 12:02
מנחה גדולה (מ"א) 12:08
מנחה קטנה (הגר"א) 14:33
מנחה קטנה (מ"א) 15:15
פלג המנחה (הגר"א) 15:36
פלג המנחה (מ"א) 16:33
זמן שקיעת החמה 16:39
צאת הכוכבים - 5.95° 17:05
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 17:11
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 17:13
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 17:20
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 17:51
שעה זמנית 50 דקות