זמני היום - 2022 / 6 / 28 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:09
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:25
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 04:40
טלית ותפילין - 10.2° 04:45
הנץ החמה 05:37
קריאת שמע (מ"א) 08:34
קריאת שמע (הגר"א) 09:10
תפילת שחרית (מ"א) 09:57
תפילת שחרית (הגר"א) 10:21
חצות היום (הגר"א) 12:44
חצות היום (מ"א) 12:44
מנחה גדולה (הגר"א) 13:19
מנחה גדולה (מ"א) 13:25
מנחה קטנה (הגר"א) 16:53
מנחה קטנה (מ"א) 17:35
פלג המנחה (הגר"א) 18:22
פלג המנחה (מ"א) 19:19
זמן שקיעת החמה 19:51
צאת הכוכבים - 5.95° 20:19
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 20:25
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 20:27
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 20:35
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 21:03
שעה זמנית 71 דקות