זמני היום - 2020 / 2 / 19 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:06
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 05:07
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:30
טלית ותפילין - 10.2° 05:34
הנץ החמה 06:19
קריאת שמע (מ"א) 08:30
קריאת שמע (הגר"א) 09:06
תפילת שחרית (מ"א) 09:38
תפילת שחרית (הגר"א) 10:02
חצות היום (הגר"א) 11:54
חצות היום (מ"א) 11:54
מנחה גדולה (הגר"א) 12:22
מנחה גדולה (מ"א) 12:28
מנחה קטנה (הגר"א) 15:10
מנחה קטנה (מ"א) 15:52
פלג המנחה (הגר"א) 16:20
פלג המנחה (מ"א) 17:17
זמן שקיעת החמה 17:30
צאת הכוכבים - 5.95° 17:55
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:00
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:02
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:08
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 18:42
שעה זמנית 55 דקות