זמני היום - 2021 / 2 / 28 (למניינם)

עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:56
עלות השחר - (72 ד' לפני זריחה) 04:57
טלית ותפילין (11° מתחת לאופק) 05:20
טלית ותפילין - 10.2° 05:24
הנץ החמה 06:09
קריאת שמע (מ"א) 08:25
קריאת שמע (הגר"א) 09:01
תפילת שחרית (מ"א) 09:34
תפילת שחרית (הגר"א) 09:58
חצות היום (הגר"א) 11:53
חצות היום (מ"א) 11:53
מנחה גדולה (הגר"א) 12:21
מנחה גדולה (מ"א) 12:27
מנחה קטנה (הגר"א) 15:13
מנחה קטנה (מ"א) 15:55
פלג המנחה (הגר"א) 16:25
פלג המנחה (מ"א) 17:22
זמן שקיעת החמה 17:37
צאת הכוכבים - 5.95° 18:02
צאת הכוכבים (7.08° מתחת לאופק) 18:07
3 כוכבים בינוניים (7.5° מתחת לאופק) 18:09
3 כוכבים קטנים (8.75° מתחת לאופק) 18:15
רבינו תם (שקיעה + 72 דקות) 18:49
שעה זמנית 57 דקות